Služby

Jednoduché účtovníctvo

Kompletné vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov (SZČO).

Podvojné účtovníctvo

Kompletné vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy.

Mzdy a personalistika

Spracovanie mzdovej a personálnej agendy. Mzdy obvykle spracovávame klientom, ktorým vedieme aj účtovníctvo.

Daňové poradenstvo

Odborné poradenstvo ohľadom daňových predpisov, zisťovania základu dane a vypĺňania daňových priznaní.

Ekonomické poradenstvo

Odborné poradenstvo a poskytovanie podkladov pre rozhodovanie a riadenie podniku.

Ostatné služby

Ostatné služby vrátane administratívnych služieb a spracovania štatistických výkazov.

1. Jednoduché účtovníctvo

V rámci vedenia jednoduchého účtovníctva vykonávame nasledujúce činnosti:

2. Podvojné účtovníctvo

V rámci vedenia podvojného účtovníctva vykonávame nasledujúce činnosti:

3. Mzdy a personalistika

V rámci vedenia mzdovej a personálnej agendy vykonávame nasledujúce činnosti:

4. Daňové poradenstvo

V rámci daňového poradenstva ponúkame nasledujúce služby:

5. Ekonomické poradenstvo

V rámci ekonomického poradenstva ponúkame nasledujúce služby:

6. Ostatné služby

Okrem účtovníctva a poradenstva ponúkame aj nasledujúce služby: