Cenník

Cena účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Úkon Cena
Základná minimálna sadzba
40 € / mesiac
Účtovná položka (položka v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov, príp. v pomocných knihách/položka v daňovej evidencii)
0,70 €
Daňové priznanie fyzickej osoby – podnikateľa a účtovná závierka
80 €
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ
20 €
Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby)
10 €
Súhrnný výkaz k DPH
10 €
Opravné/dodatočné podanie DPH+KV (na zodpovednosť klienta)
20 €

Podvojné účtovníctvo

Úkon Cena
Základná minimálna sadzba
50€
Účtovná položka (zápis v denníku)
1 €
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ
20 €
Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby)
10 €
Súhrnný výkaz k DPH
10 €
Opravné/dodatočné podanie DPH+KV (na zodpovednosť klienta)
30 €
Vypracovanie základných vnútorných predpisov (interných smerníc)
200€

Mzdová agenda

Úkon Cena
Spracovanie mzdy zamestnanca do 50 zamestnancov (v cene výkazy SP,ZP,FS)
10 €
Prvotné zadanie zamestnanca (prac. zmluva/dohoda, prihlášky do poisťovní, vyhlásenie na zdanenie príjmov a ďalšie zákonné povinnosti)
10 €
Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročne)
10 €
Ostatné potvrdenia
5 €
Oprava miezd na žiadosť
15 €

Daňové priznania

Úkon Cena
Daňové priznanie typ A (príjmy SK, zahraničné príjmy, kombinované príjmy)
30 €
Daňové priznanie typ B - nehnuteľnosť
50 €
Daňové priznanie typ B - zahraničné príjmy
60 €
Daňové priznanie typ B - podnikanie + ÚZ
140 €
Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka (priemerná mesačná platba)
200 € - 450 €
Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka - "spiaca firma"
140 €
Daň z motorových vozidiel
10 €
každé ďalšie auto
5 €

Ekonomické a daňové poradenstvo

Úkon Cena
Poradenstvo (osobne, mailom, telefonicky) - nezmluvní klienti
40 € / hod.
Poradenstvo (osobne, mailom, telefonicky) - zmluvní klienti
30 € / hod.

Registrácie a zastupovanie

Úkon Cena
Zastupovanie počas kontroly subjektu - štátna správa
25 €/hod
Systémové otvorenie nového klienta
50 €
Registrácia na platcu DPH
30 €
Registrácia platiteľa poistného SP, ZP (VŠZP, UNION, Dôvera)
30 €
Registrácia na daň zo závislej činnosti
20 €

Ostatné služby

Úkon Cena
Administratívne práce
15 € / hod.
Cestovný príkaz a vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty
5 €
Cestovný príkaz a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty
10 €
Kniha jázd - mesačne
25 €
Štatistický výkaz - mesačne
10 €
Štatistický výkaz - kvartálne
20 €
Trexima výkazy -mesačne
10 €
Trexima výkazy -kvartálne
20 €
Instrastat
dohodou
Kontrola účtovníctva
dohodou
Rekonštrukcia účtovníctva
dohodou

Pre stálych klientov poskytujeme zľavy – ceny dohodou.

Cenník je uvedený bez DPH
Sme platci DPH
Každá cena obsiahnutá v cenníku je na jeden úkon (kus, zamestnanec, hodina, účtovný zápis)
Úkony a služby, ktoré nie sú obsiahnuté v cenníku si s klientom stanovujeme individuálne

Cenník platný od 01/01/2022