Obchodná činnosť

Služby

Obchodná činnosť

Spoločnosť LP company s.r.o., má viac ako 10-čné skúsenosti  s vykupovaním lesných pozemkov, ornej pôdy a trvalých  trávnatých porastov v rámci celého Slovenska. Sústreďujeme sa na „sceľovanie“ pôdy, v rámci spoločenstiev, resp. dokupujeme pre klientov na základe objednávky časti priľahlých plôch, o ktoré majú klienti záujem.

Pozemky, ktorých sprostredkujeme kúpu, je možné v rámci našich služieb sceliť alebo po jednotlivých častiach odkúpiť od predávajúceho. V prípade záujmu o obchodné služby nás kontaktujte telefonicky na 0915 939 022.

V zmysle celého tohto procesu sú samozrejmosťou služby ako:

sprostredkovanie predaja

vyhotovenie kúpno-predajných zmlúv

vykonanie právnej služby - predkupného práva, bez ktorého, by vaše zmluvy mohli byť do 3 rokov napadnuté

zastupovanie na katastri

Ďalej poskytujeme:

Sprostredkovanie predaja a kúpy poľnohospodárskych fariem a  poľnohospodárskych družstiev. Naše ponuky nie sú verejné a jednáme, len osobne s konkrétnymi záujemcami.
 

Kontakt